Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa i właściwa eksploatacja

(dotyczy elektronicznych papierosów oraz osprzętu)

 

Głównym elementem każdego elektronicznego papierosa jest źródło zasilania potocznie zwane baterią, baterie dzielą się na co najmniej trzy grupy pod względem konstrukcji:

 

- z ogniwem (akumulatorkiem) stałym zintegrowanym wewnątrz korpusu baterii, który nie jest elementem wymiennym, a kontrolę nad jego prawidłową pracą przejmuje zamontowany wewnątrz korpusu baterii mikrokontroler.

Ochrona ogniwa polega na niedopuszczeniu do nadmiernego rozładowania oraz zbytniego przeciążenia.

Za proces właściwego ładowania ogniwa odpowiada zewnętrzna ładowarka której właściwy dobór gwarantuje bezpieczne ładowanie i maksymalnie wydłuża żywotność.

 

- z jednym lub kilkoma ogniwami (akumulatorkami) wymiennymi, także w tym przypadku kontrolę nad prawidłową pracą ogniw przejmuje zamontowany wewnątrz korpusu baterii mikrokontroler.

Tak jak w przypadku baterii zintegrowanych ochrona ogniwa polega na niedopuszczeniu do nadmiernego rozładowania oraz zbytniego przeciążenia.

Za proces właściwego ładowania ogniw wymiennych odpowiada zewnętrzna ładowarka której właściwy dobór gwarantuje bezpieczne ładowanie i maksymalnie wydłuża żywotność.

 

- z jednym lub kilkoma ogniwami (akumulatorkami) wymiennymi bez jakiegokolwiek układu elektronicznego kontrolującego proces rozładowywania ogniw – zwane potocznie MOD-ami mechanicznymi.

W przypadku tych baterii bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa eksploatacji jest stosowanie ogniw (akumulatorków) z własnym wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym oraz niedopuszczającym do nadmiernego rozładowania. Ogniwa te potocznie nazywamy akumulatorkami z PCB.

Również w tym przypadku za proces właściwego ładowania ogniw wymiennych odpowiada zewnętrzna ładowarka której właściwy dobór gwarantuje bezpieczne ładowanie i maksymalnie wydłuża żywotność.

 

Ogniwa (akumulatorki), stosowane w elektronicznych papierosach to nowoczesne źródła energii o wysokiej gęstości energetycznej. Zwykle są to ogniwa litowo-jonowe (Li-Ion) lub litowo-polimerowe (Li-Po lub Li-Poly) o napięciu 3,7V (Volt) lub ogniwa LiFePo o napięciu od 3,0V do 3,3V (Volt).

Należy zwrócić szczególną ostrożność w doborze właściwej ładowarki do konkretnego typu i pojemności ogniwa.

Niewłaściwe ładowanie ogniw tego typu może grozić ich nieodwracalnemu uszkodzeniu a w szczególnych przypadkach do zapalenia się lub eksplozji.

Warto skorzystać z fachowej wiedzy sprzedawców lub ekspertów podczas doboru właściwej ładowarki do konkretnego typu ogniwa.

Podczas codziennej eksploatacji oraz przechowywania zewnętrznych ogniw Li-Ion, LiPo lub LiFePo należy zwrócić szczególną uwagę na ich ogólny stan techniczny (wizualny), ogniwa te nie mogą być uszkodzone mechanicznie (wgniecenia), oraz muszą posiadać właściwą i kompletną izolację zewnętrzną (barwna folia izolacyjna pokrywająca cały korpus ogniwa z wyłączeniem biegunów elektrycznych na szczycie i w podstawie ogniwa).

Brak lub niekompletna izolacja elektryczna ogniwa przyczyni się do zwarcia biegunów (szczególnie w metalowych korpusach baterii) co spowoduje nieodwracalne uszkodzenie a w szczególnych przypadkach spuchnięcie, zapalenie się lub eksplozję.

Pod żadnym pozorem nie należy stosować ogniw uszkodzonych, spuchniętych lub nie posiadających kompletnej izolacji.

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przechowywać ogniw „luzem” oraz w sąsiedztwie metalowych elementów aby uniknąć przypadkowego ich zwarcia. Zwarcie nawet chwilowe ogniwa doprowadzi do rozgrzania się, spuchnięcia, zapłonu lub eksplozji.

 

Ładowarki oraz zasilacze sieciowe to osprzęt szczególnie istotny podczas użytkowania elektronicznych papierosów.

Odpowiedni dobór ładowarki i zasilacza do zintegrowanej baterii elektronicznego papierosa ma zasadniczy wpływ na trwałość ogniwa oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Bardzo istotnym elementem w doborze ładowarki oraz zasilacza (o ile nie jest elementem zestawu – kompletu elektronicznego papierosa) jest właściwe napięcie oraz prąd ładowania.

Nigdy nie należy sugerować się pasującym gwintem ładowarki a przede wszystkim parametrami elektrycznymi. Szybka ładowarka o dużym prądzie ładowania przeznaczona do ogniw o większej pojemności nie może być stosowana do ogniw o mniejszej pojemności mimo pasującego mechanicznie gwintu. Zawsze zasięgnij fachowej wiedzy w doborze właściwej ładowarki.

Tę samą zasadę należy stosować przy doborze ładowarki dla ogniw zewnętrznych  (nie zintegrowanych z baterią elektronicznego papierosa).

 

Nigdy nie należy pozostawiać procesu ładowania ogniw bez kontroli ze względu na możliwość uszkodzenia ładowarki, przegrzania i lub eksplozji ogniwa. Zawsze należy kontrolować temperaturę zarówno ogniwa jak również samej ładowarki i zasilacza. Wszelkie anomalia w procesie ładowania, zbyt wysoka temperatura poszczególnych elementów, niepokojący zapach, przebarwienia i lub odkształcenia obudowy ładowarki lub zasilacza powinny skutkować natychmiastowym przerwaniem procesu ładowania,  odłączeniem ładowarki od sieci elektrycznej bądź innego źródła zasilania oraz wyjęciem ogniw z ładowarki.

Copyright dpv9. Warszawa 2009-2018.

Sklep internetowy Shoper.pl